Home » Lexikon » Antialiasingfilter

Antialiasingfilter

Antialiasingfilter: Elektronisches Bauteil zur „Bekämpfung“ des Alias-Effektes (siehe Alias-Effekt).